Season 22 Round 54 / 60
Game Time 2023 Jan 30, 12:20 UTC(+00:00)